Kompostownia ziemia polska

kompostownia-ziemia-polska-2Kompostownie to coraz bardziej popularne obiekty budowlane w naszym kraju. To budynki przemysłowe zajmujące się przerabianiem odpadów z gospodarstw rolnych, obiektów gastronomicznych czy z nieproduktywnej roślinności z wykorzystaniem technologii kompostowania. W wyniku tego procesu powstaje kompost. Bardzo często jest on nazywany organicznym recyklingiem. Do odpadów zaliczamy również te z przetwórstwa spożywczego, osady powstałe w oczyszczalniach ścieków oraz zieleni miejskiej oraz odpady powstałe w budynkach rekreacyjnych i miejskich. Kompostowanie ma zapewnić biomasie dogodne środowisko do rozkładu organizmów, tym samym chroniąc naturę przed wieloletnim procesem rozkładu. W skład materii, która ma być kompostowana powinny wchodzić takie składniki jak tlen i azot,węgiel oraz woda. Kompost, który uzyskujemy jest w chwili obecnej najczęściej wykorzystywany jako nawóz naturalny. Wielu młodych rolników korzysta z tego sposobu na zwiększenie ilości i jakości swoich plonów. Więcej informacji na ten temat znajdziemy oczywiście w sieci internetowej wpisując w wyszukiwarkę kompostownia ziemia polska.

Inne wpisy o podróżach i turystyce:

Related articles

Back to Top