Ubezpieczenie turystyczne receptą na bezstresowy wyjazd

Ubezpieczenie turystyczne receptą na bezstresowy wyjazd

Ubezpieczenie turystyczne zmniejsza do minimum ryzyko związane z podróżowaniem. Do niedawna każda większa wyprawa, a zwłaszcza zagraniczna, wiązała się z dużą dozą niepewności i ryzyka. Perspektywa ewentualnych wypadków mogła skutecznie zakłócić wypoczynek nawet w najpiękniejszej okolicy. Od kiedy jednak na rynku pojawiły się firmy oferujące ubezpieczenie za granicą, troska o finansowe konsekwencje nieszczęśliwych zdarzeń przestała być zmorą turystów.

Ubezpieczenie za granicą naprawdę się przydaje

Ubezpieczenie turystyczne, co do zasady, obejmuje dwa rodzaje wypadków: chorobę lub wypadek osoby ubezpieczonej oraz utratę bagażu. Zakres poszczególnych ubezpieczeń zależy w głównej mierze od wymagań osób podróżujących, które praktycznie dowolnie mogą konfigurować swoje ubezpieczenie turystyczne za granicą, dostosowując je do specyfiki konkretnego wyjazdu. Podstawową formą ubezpieczenia jest ubezpieczenie kosztów leczenia, które poza samą kuracją może obejmować również zakup niezbędnych lekarstw, koszty transportu chorego, a nawet koszty pobytu i transportu osoby towarzyszącej. Niektóre firmy, poza pokryciem kosztów, oferują także całodobową pomoc konsultacyjną oraz organizację całego procesu leczenia i transportu osoby poszkodowanej. Ubezpieczenie za granicą może obejmować również pomoc tłumacza, w niektórych sytuacjach wręcz bezcenną.

Ubezpieczenie turystyczne na wszelki wypadek

Ubezpieczenie turystyczne można rozszerzyć o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Posiadając takie ubezpieczenie za granicą, ubezpieczony zabezpiecza się na wypadek szkody wyrządzonej osobom trzecim. Może to mieć istotne znaczenie w państwach o odmiennym porządku prawnym i pozwala uniknąć wielu niepotrzebnych kłopotów. Kolejnym niezbędnym wariantem jest ubezpieczenie turystyczne z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Obejmuje ono zarówno zdrowie i życie osób ubezpieczonych, jak i ich zagubiony lub zniszczony bagaż. Jeśli dodać do tego jeszcze ubezpieczenie na wypadek pilnego powrotu do miejsca zamieszkania, to nie ma chyba takiego przypadku, który mógłby skutecznie zrujnować przezornego turystę.

Inne wpisy o podróżach i turystyce:

Related articles

Back to Top